logoro

Republica Мoldova Chișinau str. Pushkin 44

Prima   Ştiri   Despre Uniunea   Evenimente   Contacte   Forum
Bienala Dobrogeană de Arhitectură ba_da 20_21    
 

uarm bada 2021

 

Ordinul Arhitecților din România – Filiala Dobrogea organizează în perioada 01 noiembrie -30 Decembrie 2021 Bienala Dobrogeană de Arhitectură ba_da 20_21 în incinta MUZEULUI DE ARTA CONSTANTA, având următorul calendar:

Înscrierea se va face la sediul O.A.R. Dobrogea, până pe 15.10.2021, ora 14:00.

Predarea lucrărilor în format electronic va fi pana la data de 01.11.2021, ora 14:00

Regulamentul și grafica de prezentare a lucrărilor se regăsește în atașament.

  • Joi, 11 noiembrie – ora 10:00 - JURIZARE LUCRĂRI

  • Vineri, 12 noiembrie - ora 16:00 - VERNISAJ EXPOZIȚIE

  • Vineri, 19 noiembrie – ora 16:00 – PREMIERE LUCRĂRI

 
Prin prezenta, vă invităm sa participați atât cu lucrări (conform regulamentului atașat) cât și în COMISIA DE JURIZARE a lucrărilor bienalei cu reprezentant al filialei dumneavoastră.

Vă rugăm să ne comunicați numele reprezentantului dumneavoastră până la data de 01 noiembrie 2021. Menționăm că, dacă situația epidemiologică ne permite, toate cheltuielile vor fi suportate de către O.A.R. Filiala Dobrogea (deplasare, cazare, masa) inclusiv o indemnizație de jurizare, iar in caz contrar, se va acorda doar indemnizația de jurizare.

 

Cu mulțumiri,

Președinte O.A.R Filiala Dobrogea

arh. Mihai Isacov
 
 

REGULAMENT PENTRU ANUALA

DOBROGEANA DE ARHITECTURÃ ba_da 20_21

 

            BIENALA DOBROGEANA DE ARHITECTURÃ ba_da 20_21 este un eveniment cultural organizat de ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA - FILIALA TERITORIALÃ DOBROGEA, cu sprijinul financiar al ORDINULUI ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA , acordat din timbrul de arhitectura.

            BIENALA DOBROGEANA DE ARHITECTURÃ ba_da 20_21 îsi propune sã prezinte realizãri si proiecte din ultimii ani alemembrilor filialei, sã aduca în dezbatere problemele actuale ale profesiei. ba_da 20_21 va cuprinde dezbateri profesionale, prezentãri de materiale si tehnologii de constructii, precum si festivitatea de decernare a premiilor.

            ba_da 20_21se va desfãsura în perioada 01 NOIEMBRIE- 30 DECEMBRIE, în municipiul Constanta, în spatiul oferit de MUZEUL DE ARTĂ SAU CENTRUL DE EXCELENTA SI SERVICII IN TURISM, iar în municipiul Tulcea la CASA AVRAMIDE într-o perioada ce se va stabili ulterior. Lucrarile premiate vor fi expuse si la VARNA intr-o expozitie împreuna cu colegii bulgari și moldoveni.

            EXPOZITIA DE ARHITECTURÃ

            Expozitia va avea urmãtoarele sectiuni :

      R.     SECTIUNEA   DE PROIECTE REALIZATE

In cadrul ba_da 20_21vor fi prezentate lucrãri de arhitecturã realizate pânã în anul 2021.

                        R.A. Locuinte individuale si colective

                        R.B. Cladiri publice, birouri, sedii, etc

                        R.C. Cladiri turistice – odihnã si tratament

                        R.D. Restaurare/ reabilitare/ reconversie

                        R.E. Arhitecturã de interior

                        R.F. Arhitecturã religioasa

                        R.G. Proiecte de sertar

PD.     SECTIUNEA   PROIECTE DE DIPLOMA

                        Va cuprinde proiectele de diploma ale membrilor arhitecti stagiari

           C.        SECTIUNEA LUCRARI ALE ARHITECTILOR DIN COLEGIULUI                                 VARNA - CAMERA ARHITECTILOR DIN BULGARIA și ALE                                    ARHITECTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

            F.        FOTOGRAFIE - CU TEMA ” INTERVENTII PE CLĂDIRI                                               EXISTENTE DIN DOBROGEA”

                 PARTICIPANTII

            La sectiunile din cadrul expozitiei de realizãri si proiecte pot participa arhitectii si         conductorii arhitecti cu drept de semnãturã din Filiala Dobrogea, precum si colective         coordonate de arhitecti care intrã în aceste categorii.

            Participarea presupune calitatea de autor sau co-autor cu drepturi egale al proiectului      respectiv.

            Un participant poate prezenta maxim 5 lucrãri la sectiunea R , însumand maxim 10 panouri;    maxim 2 panouri la sectiunea P.D.; si cate o lucrare la sectiunea C. cuprinzând cate un     panou /lucrare.         

            Fiecare autor sau colectiv de autori poate prezenta maxim 2 panouri pentru fiecare lucrare de        la sectiunea R si C.

           PREMII

 

            In cadrul Bienalei Dobrogene de Arhitectura, ba_da 20_21, se vor acorda urmãtoarele    premii pentru lucrãrile din sectiunile prezentate:

-       7 premii de excelentã pentru sectiunea -R- Realizãri

-       1 premiu de excelentã pentru sectiunea – P.D.- de Diploma

-       1 premiu de excelenta pentru sectiunea – C -

-       1 premiu de excelentă pentru sectiunea - F -

-       1 premiu de debut pentru arhitectii cu drept de semnatura cu varsta de maxim 30 ani

-       1 premiu al presedintelui

-       1 premiu al publicului

            Acordarea acestor premii se va face de cãtre juriu în baza unui regulament propriu de       jurizare.

            Valoarea totalã a premiilor este de 38 000 LEI.

            Se vor mai acorda urmatoarele diplome:

-       2 diplome acordate de :- PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA - pentru cea mai bunã     lucrare de arhitecturã realizata in municipiul Constanta PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TULCEA - pentru cea mai bunã lucrare de arhitecturã realizata in municipiul Tulcea

-       o diploma a publicului - aceasta se va acorda lucrãrii cu cele mai multe puncte de vot obtinute de la vizitatorii expozitiei, care vor completa formularul de vot destinat vizitatorilor.

-       o diploma de participare pentru cea mai bunã lucrare a unui tânar arhitect participant la expozitie (vârsta maximã – 30 ani).

   CONDITII DE PARTICIPARE

 

            La sectiunea de Realizãri pot fi prezentate lucrãri realizate pana in anul 2021 si care nu au       fost prezentate la alte anuale. Lucrãrile pot fi realizate oriunde, inclusiv în strãinãtate, cu         conditia ca realizatorul (autorul) sa fie înscris în Filiala Teritorialã Dobrogea.

           

 

Conditii obligatorii pentru admiterea în expozitie:

-       lucrãrile vor fi prezentate unitar pe panouri cu dimensiunile de 70/100 cm, paginate pe vertical

-       fiecare lucrare poate fi prezentatã pe maxim 3 panouri; fiecare panou trebuie sã continã obligatoriu datele conform anexei nr. 1

-       vor fi prezentate unitar pe panouri:              - fotografii (minim 2)

                                                                                  - plan de situatie

                                                                                   - planuri ale nivelelor

                                                                                   - sectiuni (minim 1)

                                                                                  - texte explicative

            Sunt admise orice alte mijloace pentru ilustrarea realizarii: simulari 3D si/sau axonometrii,   etc.

                                                                      

            Pe un panou nu se pot prezenta mai multe lucrãri.

            Fiecare participant va primi prin tragere la sorti pentru fiecare lucrare un numãr de ordine în    vederea atribuirii unui indicativ al panoului si în vederea stabilirii ordinii asezãrii în       expozitie în cadrul sectiunii respective.

           

            Exemplu: participantului care a primit numãrul 7 pentru o lucrare la sectiunea realizãri –       clãdiri turistice expusã pe 2 panouri i se vor atribui urmãtoarele indicative de panouri:            R.C.7.a si R.C.7.b.

            Conditii obligatorii pentru admiterea în expozitie:        

            Lucrãrile vor fi prezentate unitar pe panouri cu dimensiunile de 70/100 cm, paginate pe     vertical, pe fiecare panou pot fi prezentate între 2-8 fotografii; fiecare panou trebuie sã         continã obligatoriu datele conform anexei nr. 2.

Fiecare participant va primi prin tragere la sorti pentru fiecare panou un numãr de ordine în vederea atribuirii unui indicativ al panoului si în vederea stabilirii ordinii asezãrii în expozitie în cadrul sectiunii respective.

           

            MACHETA PANOULUI

            În vederea realizãrii unei expozitii unitare, fiecare participant va prezenta separat pe suport        electronic (CD sau DVD) macheta panoului/panourilor, realizat/e în format TIFF la scara 1:1            (70x100cm), cu rezolutia 300 dpi , O.A.R. Dobrogea, urmând sã tipãreascã panourile în           format 70/100 cm.

           

            IMAGINEA PROIECTULUI

            În vederea publicãrii în catalogul expozitiei, fiecare participant va prezenta separat pe suport        electronic (CD sau DVD) urmãtoarele:

-       IMAGINI ALE PROIECTULUI (cel putin 5 – fotografii, planuri, plan situatie etc) în format TIFF 300 dpi – necesar pentru publicatie si în format JPG de circa 100 Kb pentru web-site

-       text de prezentare a lucrării în format rtf sau doc, maxim 6000 de caractere

-       fisa tehnicã de prezentare a proiectului/lucrãrii, în aceleasi conditii, format rtf sau doc.

            PREDAREA MATERIALELOR PENTRU EXPOZITIE

-       fiecare lucrare va fi înscrisã în expozitie prin predarea C.D.-ului sau D.V. D.-ului

-       fiecare participant are obligatia de a participa la executarea panoului/panourilor si montarea expozitiei în ziua stabilitã de organizatori.

-       Predarea lucrãrilor in format electronic se va face la sediul O.A.R. Dobrogea.

            DATA LIMITA DE INSCRIERE

          15.10.2021

            DATA LIMITA DE PREDARE A LUCRARILOR

          01.11.2021

           Imprimarea panourilor se realizeaza de catre FILIALA DOBROGEA

            La încheierea intervalului în care se pot depune lucrãri, se va întocmi o evidentã a acestora,       aceasta urmând a fi publicatã pe site-ul filialei.

            Lucrãrile depuse (panouri + C.D./D.V.D.) nu se returneazã.

            CALENDARUL EXPOZITIEI ba_da 20_21

           

-       JURIZAREA LUCRARILOR: 11.11.2021

-       VERNISAJUL EXPOZITIEI: 12.11.2021

-       PREMIEREA CASTIGATORILOR: 19.11.2021

                 PUBLICARE

            Toate lucrãrile ce îndeplinesc conditiile de participare vor fi admise în expozitie, la         sectiunile corespunzãtoare. Lucrãrile nominalizate si premiate vor putea fi prezentate în   publicatii si expozitii de promovare a arhitecturii.

            Rugãm toti participantii sã rezolve în avans orice fel de probleme de copyright ale       imaginilor si a altor materiale pentru utilizarea lor de cãtre O.A.R. Dobrogea.

            JURIUL

            Juriul este unic pentru toate sectiunile, este alcatuit din 9 MEMBRI + 1 supleant, dintre          care se va alege un presedinte. Componenta juriului va fi adusã la cunostinta participantilor   si publicului cu 5 zile înaintea deschiderii oficiale a expozitiei. Juriul va beneficia de       ajutorul unui   secretar, fãrã drept de vot. Juriul este alcatuit din arhitecti din diferite filiale si           doi arhitecti din Bulgaria.

            Membrii juriului nu pot participa cu lucrãri in cadrul ba_da 20_21.

            PREMIEREA

            Nominalizãrile si premierea vor fi efectuate de juriul comunicat si se vor desfasura în 2 etape:

  1. NOMINALIZÃRI – în care se vor determina lucrãrile susceptibile de a primi premii. Aceastã etapã va avea loc în ziua deschiderii expozitiei.
  1. ACORDAREA DE PREMII - dintre lucrãrile nominalizate, prin votul secret al fiecãruia dintre membri. Juriul îsi rezervã dreptul de a nu nominaliza sau acorda premii la unele dintre sectiuni în cazul în care lucrãrile participante nu justificã acest lucru.

           

            De comun acord, juriul, sponsorii, administratia locala si mass-media pot institui premii             speciale, care se vor acorda de acelasi juriu în cadrul aceleiasi sesiuni de premiere.

            Pentru PREMIUL PUBLICULUI, se va organiza o urnã sigilatã si un buletin cu numãrul         lucrãrii.

           

            FORMAT PANOU

            Panoul are dimensiunea 70 x 100cm.    

            Formatul panoului si detalierea zonei superioare a acestuia sunt prezentate în anexa nr. 1.

    

            CONTACT

            Intrebãri legate de participare pot fi adresate pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           

            COMPONENTA JURIULUI:

 

            OAR Filiale....7 membri

            Camera Arhitectilor – Bulgaria- Colegiul Varna – 1 arhitect

            Uniunea Arhitectilor din Republica Moldova – 1 arhitect

           

            COMITET DE ORGANIZARE

 

           arhitect     Mihai Isacov

            arhitect     Alexandru Bălan

            arhitect     Radu Cornescu

            arhitect     Cosmin Lupu

            arhitect     Enghin Ismail

            arhitect     Adnan Memet

            arhitect     Andrei Leonte

            arhitect     Adrian Grigorescu

           

Premiere ba_da 2018

 

 
   
 
 

Uniunea Arhitecților din Republica Molodva - 2021

Top