logoro

Republica Мoldova Chișinau str. Pushkin 44

Prima   Ştiri   Despre Uniunea   Evenimente   Contacte   Forum
Jurie Povar - Președinte al Uniunea Architecților    
 

PovarIurieNăscut 06.06.1961 , s.Hlinaia , r-nul Edinet, Republica Moldova

 Studii superioare – arhitect, absolvent al anului 1983, Universitatea Tehnică din Moldova

Experienta de muncă – arhitect-şef al or.Ungheni, Şef al Direcţiei generale arhitectura, urbanism şi amenajarea teritoriului al Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului, din 2002 până actualmente –Director general al INCP „Urbanproiect"

Activitati obstesti - Membru de Uniunii Arhitecţilor (UA) din Republica Moldova din anul 1988.

La ultimul congres al acestei asociaţii obşteşti, care şi-a desfăşurat lucrările în octombrie 2011, a fost ales în funcţie de Preşedinte al UA din R.Moldova

Autor al multiplelor proiecte de construcţii, premiant al concursurilor arhitecturale naţionale. Conducător al colectivului de autori al planurilor urbanistice generale ale oraşelor, municipiilor Bălţi şi Chişinău, al Planului amenajării teritoriului naţional. Participant al forurilor internaţionale de specialitate, autor ale articolelor, în publicaţiile republicane şi internaţionale de profil.

Cavaler al ordinului „Gloria Muncii".

 
   
 
 

Uniunea Arhitecților din Republica Molodva - 2019

Top