logoro

Republica Мoldova Chișinau str. Pushkin 44

Prima   Ştiri   Despre Uniunea   Evenimente   Contacte   Forum
Contacte

 

oxanamoskaliuk

 

 

Oxana Moscaliuk

Secretarul Executiv al Uniunii Arhitecților din Repubica Moldova

 

str. Pushkin 44

oraș Chișinau

Republica Moldova

tel   (+37322) 241-721

fax  (+37322) 241-721

mob (+37379) 667-356

 

site:     www.uarm.md

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 mapuarm

  

 
Statutul

STATUTUL


Asociaţiei Obşteşti
Uniunea Arhitecţilor din Republica Moldova
(redacţia nouă) 

 

1. DISPOZIŢII GENERALE

 

1.1 Asociaţia Obştească Uniunea Arhitecţilor din Republica Moldova, în continuare - "Asociaţia", este o asociaţie obştească neguvernamentală de creaţie, apolitică şi nonprofit constituită prin libera manifestare a voinţei arhitecţilor asociaţi, in vederea realizării in comun a scopurilor determinate de prezentul statut.


1.2 Denumirea completă: Asociaţia Obştească Uniunea Arhitecţilor din Republica Moldova.


1.3 Asociaţia este succesorul deplin al Uniunii Arhitecţilor din Republica Moldova, constituită şi înregistrată în anul 1945 în modul stabilit, preînregistrată ulterior la Ministerul Justiţiei:
- sub nr. 29 din 18 decembrie 1991
- şi sub nr. 0946 din 15 aprilie 1999
şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire la asociaţiile obşteşti nr.837-XIII din 17 mai 1996 şi prezentul statut.


1.4 Asociaţia se constituie în forma organizatorico-juridică "asociaţie obştească".


1.5 Asociaţia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.


1.6 Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească naţională şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii. Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată.


1.7 Asociaţia este nonprofit, apolitică, de utilitate publică şi în activitatea sa nu va distribui venitul sau proprietatea între fondatori sau între persoane particulare, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării Asociaţiei.


1.8 Asociaţia va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut.


1.9 Asociaţia nu va folosi vreo parte din proprietatea sa sau din venit în interesele vreunui

 

Descarca statutul

 

 
Struktura

 

Consiliul Administrativ al Uniunea Architecților

 

1. Iurie Povar - Președinte al Uniunea Architecților

2. Vlad Modîrcă - Vicepreședinte al Uniunea Architecților 

3. Vasile Isac - membrul al Uniunea Architecților. Director Casei Architectului. 

4. Doris Grițunic - membrul al Uniunea Architecților. Președinte secției Nord. 

5. Petru Teajco - membrul al Uniunea Architecților. 

6. Gheorghie Telpiz - membrul al Uniunea Architecților. 

7. Mihail Karețkii - membrul al Uniunea Architecților. 

8. Nistor Grozăvu - membrul al Uniunea Architecților. 

9. Anatol Kuzi - membrul al Uniunea Architecților. 

10. Mihai  Eremciuc - membrul al Uniunea Architecților. 

11.  Valeriu Lupașcu - membrul al Uniunea Architecților.

 
Jurie Povar - Președinte al Uniunea Architecților

PovarIurieNăscut 06.06.1961 , s.Hlinaia , r-nul Edinet, Republica Moldova

 Studii superioare – arhitect, absolvent al anului 1983, Universitatea Tehnică din Moldova

Experienta de muncă – arhitect-şef al or.Ungheni, Şef al Direcţiei generale arhitectura, urbanism şi amenajarea teritoriului al Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului, din 2002 până actualmente –Director general al INCP „Urbanproiect"

Activitati obstesti - Membru de Uniunii Arhitecţilor (UA) din Republica Moldova din anul 1988.

La ultimul congres al acestei asociaţii obşteşti, care şi-a desfăşurat lucrările în octombrie 2011, a fost ales în funcţie de Preşedinte al UA din R.Moldova

Autor al multiplelor proiecte de construcţii, premiant al concursurilor arhitecturale naţionale. Conducător al colectivului de autori al planurilor urbanistice generale ale oraşelor, municipiilor Bălţi şi Chişinău, al Planului amenajării teritoriului naţional. Participant al forurilor internaţionale de specialitate, autor ale articolelor, în publicaţiile republicane şi internaţionale de profil.

Cavaler al ordinului „Gloria Muncii".

 

Uniunea Arhitecților din Republica Molodva - 2019

Top